/ Press / Pressmeddelande / SVT:s Faktakollen granskar Brandskyddsföreningen

SVT:s Faktakollen granskar Brandskyddsföreningen

2018-12-12. SVT:s Faktakollen har granskat tre påståenden från Brandskyddsföreningen angående anlagda skolbränder. Faktakollens slutsats är att det är delvis sant att antalet anlagda skolbränder har ökat, men att det inte går att belägga att Sverige har störst andel anlagda skolbränder i världen eller att skolbränder årligen kostar uppåt en miljard.

Faktakollen granskar politiker, myndigheter, intresseorganisationer och opinionsbildare, men också personer som på annat sätt har stort inflytande i samhällsdebatten. Kriteriet för granskning är att ett påstående ska vara relevant för samhällsdebatten och ha fått spridning.

– Faktakollen gör ett viktigt arbete. De har utfört en ambitiös granskning som vi välkomnar, den hjälper oss i vår strävan efter att vara sakliga och noggranna i vår kommunikation, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.  

Faktakollen har granskat följande tre påståenden:

  • ”Antalet anlagda skolbränder i Sverige har ökat med 47 procent på två år, och är det högsta sedan 2008”. (Brandskyddsföreningen, pressmeddelande, 20 augusti)
  • ”Kostnaden (för anlagda skolbränder) beräknas årligen till uppåt en miljard kronor”. (Brandskyddsföreningen, pressmeddelande, 20 augusti)
  • ”Enligt de uppgifter vi fått har Sverige den största andelen anlagda skolbränder i världen”. (Anders Bergqvist i en intervju med TT, 20 augusti)

Brandskyddsföreningen instämmer i kritiken av beräkningarna av kostnaden för skolbränder. Uträkningarna är komplexa, eftersom de utöver försäkringsbolagens kostnader för egendomsskador omfattar alltifrån kommunernas självrisker, kommunala kostnadsposter för skadegörelse och underhåll till psykosociala konsekvenser som sjukskrivningar av lärare. Det saknas också jämförbar internationell statistik av andelen anlagda skolbränder.

– Jag borde ha använt försiktigare formuleringar i mitt uttalande. Det är dock viktigt att vi fortsätter lyfta fram huvudbudskapet i vårt pressmeddelande – antalet skolbränder ökar och andelen anlagda bränder är mycket hög i jämförelse med andra länder. Nu måste vi undersöka vad det här beror på, säger Anders Bergqvist.

För att underlätta fortsatt analys av bränder i skolor och förskolor har Brandskyddsföreningen publicerat frågor och svar kring detta ämne. De innehåller bland annat en sammanställning av kostnader  som uppstår vid bränder i skolor samt en samt en lista på Brandskyddsföreningens källor. Bifogas även en sammanställning över samtliga brandorsaker i skolor och förskolor, se länkar nedan.

För mer information, kontakta gärna:
Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen, 070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se

Länkar till Faktakollens granskningar

Delvis sant att anlagda skolbränder ökat – men varför är oklart
Nej, man kan inte säga att Sverige slår världsrekord i anlagda skolbränder
Helt fel att skolbränder beräknas kosta uppåt en miljard

Läs mer
Frågor och svar kring anlagda bränder
Sammanställning av Brandskyddsföreningens källor
Sammanställning av brandorsaker i skolor och förskolor