/ Press / Pressmeddelande / En brandsäker Lucia

En brandsäker Lucia

2017-12-11. I veckan är det dags för det årliga Luciafirandet. Tusentals levande ljus kommer att lysa upp decembermörkret och risken är att många människor samlas i lokaler som är dimensionerade för betydligt färre personer. Det ökar risken för allvarliga konsekvenser vid en brand.

Ett bra råd är att inleda sammankomsten med en kort säkerhetsgenomgång där nödutgångarna pekas ut. Viktigast av allt är att inte släppa in fler personer än lokalen tillåter. Istället kan man byta lokal eller arrangera flera luciatåg efter varandra.

- Ett luciatåg kan innehålla ett stort antal tända ljus, men tyvärr saknas i många fall en plan för hur man ska agera om en brand skulle uppstå, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Han menar att det inte behöver vara komplicerat att höja säkerheten vid ett luciafirande.

- Kontrollera att det finns både brandfilt och brandsläckare nära till hands om en brand skulle uppstå, att utrymningsvägarna hålls fria och utse gärna en brandvakt som ansvarar för en första släckinsats, säger Ville Bexander.

Snabba tips inför Lucia:

  • Utse en eller flera brandvakter. Brandvakterna bör befinna sig nära scenen och ha släckutrustning nära till hands.
  • Se till att lokalen inte är överfull och att det finns markerade nödutgångar som hålls fria.
  • Inled med en säkerhetsgenomgång där ni presenterar utrymningsvägarna.
  • Ha alltid brandsläckare och brandfilt i beredskap.
  • Använd lyktor och ljusmanschetter av icke brännbart material.
  • Barn och ungdomar bör använda elektriska luciakronor och ljus.

För mer information, kontakta gärna:

Ville Bexander, brandingenjör och expert Brandskyddsföreningen,
08-588 474 13, ville.bexander@brandskyddsforeningen.se

Nadine Jones Pioud, pressansvarig Brandskyddsföreningen,
070-542 77 18, nadine.jonespioud@brandskyddsforeningen.se