/ Om oss / Rikstäckande

Regionala brandskyddsföreningar

I Sverige finns 22 regionala brandskyddsföreningar. De är fristående och har en egen styrelse och ordförande. Tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige bildar alla regionala föreningar Brandskyddsföreningen.

Varje regional brandskyddsförening har en verksamhetsledare som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Tillsammans utbildar Brandskyddsföreningen över 150 000 personer i brandskydd varje år.
Här hittar mer information om våra regionala föreningar.

För det gemensamma arbetet mellan de regionala brandskyddsföreningarna och Brandskyddsföreningen Sverige finns Föreningskommittén, där bland annat policy- och utbildningsfrågor behandlas. Ett verksamhetsprogram som gäller för hela landet arbetas fram varje år. Det arbetet sker tillsammans med Föreningskansliet. Föreningskommittén består av  Leif Andersson, Per Björkman, Jan Bejrum, Börje Knutsson, Malin Engelin, Carina Andersson, Lena Lind och Anders Bergqvist. Ansvarig för Föreningskansliet är Nadine Jones Pioud.