/ Om oss / Rikstäckande

Lokala brandskyddsföreningar

I Sverige finns 20 lokala brandskyddsföreningar. De är fristående och har en egen styrelse och ordförande. Tillsammans med Brandskyddsföreningen Sverige bildar alla lokala föreningar Brandskyddsföreningen.

Varje lokal brandskyddsförening har en verksamhetsledare som har till uppgift att hjälpa företag, organisationer och allmänheten när det gäller utbildning och information inom området brandskydd. Tillsammans utbildar Brandskyddsföreningen över 150 000 personer i brandskydd varje år.

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information om våra lokala föreningar.