/ Om oss / Representantskapet

Representantskapet

Brandskyddsföreningen Sverige har i enlighet med stadgarna ett representantskap som ska träffas minst en gång per år. Sammansättningen fastställs i samband med föreningsstämman och ska ses över vartannat år.

Syftet

”För tillvaratagande av ett aktivt medlemsinflytande ska finnas ett representantskap som ska vara rådgivande till styrelsen rörande Brandskyddsföreningen Sveriges långsiktiga inriktning av föreningsverksamheten.”

Nuvarande sammansättning

Boverket
BRA brandkonsulter (Sveriges Brandkonsultförening)
Brandmännens Riksförbund
Civilförsvarsförbundet
Elsäkerhetsverket
Fastighetsägarna Sverige
Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer
Förbundet Sveriges Ungdomsbrandkårer
Föreningen för brandutredare
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB)
Kommunal
Konsumentverket
Luleå Tekniska Universitet
Lunds Tekniska Högskola
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Prevent
Regionala brandskyddsföreningar
Rikspolisstyrelsen
Räddningstjänsten – storstadsklubben
Räddningstjänsten – 100 tusen klubben
Räddningstjänsten – 50 tusen klubben
Räddningstjänsten – glesbygdsklubben
SOS Alarm
Statens Fastighetsverk
Stödjande medlemmar (Eva-Marie Abrahamsson)
Stöldskyddsföreningen
Svensk Försäkring
Svensk Handel Tjänsteföretagen
Svenskt Näringsliv
Svenska Brandskyddsföretag
Svenska Skorstensfejaremästares Riksförbund
Sveriges Kommuner och Landsting
Transportstyrelsen
Visita (nytt namn för SHR)

Eva-Marie Abrahamsson är representant för de stödjande medlemmarna.