/ Om oss / Pressrum / Pressmeddelanden / Snabb och säker insats räddade unik museisamling

Snabb och säker insats räddade unik museisamling

2017-02-01. Branden på Sjöhistoriska museet i helgen kunde ha lett till att ovärderliga museiföremål förstördes. Dels fanns det risk för att de skulle brinna upp men rök, sot, fukt och frätande ämnen utgör allvarliga faror för ömtåliga konstföremål och inventarier efter att branden är släckt.

I samband med branden på Sjöhistoriska museet fredagen den 27:e januari genomförde Brandskyddsföreningen en omfattande insats för att rädda de värdefulla museiföremålen. En så kallad restvärdeledare från Brandskyddsföreningens verksamhet Restvärderäddning tillkallades. Samtidigt som räddningstjänstens insats var i full gång med att släcka branden påbörjades arbetet med att rädda de värdefulla föremålen i museets lokaler. Det var viktigt att snabbt bedöma läget och bestämma vilka åtgärder som behövdes för att hindra vidare skador på museets konstföremål och övriga inventarier.

– Vattnet från brandsläckningen behövde sugas bort och röken ventileras ut. Frätande ämnen i luften behövde neutraliseras och luftfuktigheten måste sänkas för att inte orsaka rostangrepp på metallytor. Dessutom fick man torka bort sot, säger Tony Kullman, restvärdeledare på Brandskyddsföreningen Restvärderäddning.  

Restvärderäddningsinsatsen pågick i nästan sex timmar och var avgörande för att museet inte behövde stänga i helgen utan kunde hålla öppet redan nästa dag.

– Museisamlingen är helt  unik, ovärderlig och ömtålig. Förstörs den så är den inte ersättningsbar. Det känns därför väldigt bra att hela kedjan i brandskyddet som byggts upp och övats också fungerade i praktiken, såväl tekniskt som organisatoriskt. Upptäckten av branden, utrymningen av museet, brandcellsgränser, räddningstjänstens snabba och klanderfria insats med en väl tilltagen styrka och inte minst Brandskyddsföreningen med sin verksamhet – Restvärderäddningen – har gjort en mycket god insats, säger Maths Rigelius, fastighets- och säkerhetsstrateg vid Statens maritima museer.

– Tack vare Brandskyddsföreningen Restvärderäddnings specialistkunskaper, lyhördhet, handlingskraft och breda kontaktnät för sanering och konservatorinsatser kunde skadan begränsas till att endast omfatta ersättningsbart material. Att restvärdetjänsten finns är en stor trygghet, säger Maths Rigelius.

För mer information kontakta:

Tony Kullman, restvärdeledare Brandskyddsföreningen Restvärderäddning, telefon: 0708-545 832, e-post: tony.kullman@rvr.nu

Fakta om Brandskyddföreningen  

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader.

Brandskyddsföreningen driver också verksamheter för restvärderäddning, brand- och säkerhetscertifiering, brandforskning samt ingår i regionala verksamheter. www.brandskyddsforeningen.se

Restvärderäddning

Verksamheten Restvärderäddning har samma vision om ett brandsäkrare Sverige, som dess ägare Brandskyddsföreningen. Restvärderäddningens övergripande mål är att minska konsekvenser av skador i samhället vid brand-, vatten-, miljö- och transportskador.
www.rvr.nu