/ Om oss / Pressrum / Pressmeddelanden / Gärna fler trähus – men först ett bra brandskydd

Gärna fler trähus – men först ett bra brandskydd

2017-11-20. Att bygga i trä har många fördelar, men det är inte hållbart utan ett bra brandskydd. Trä brinner, vilket gör konstruktionen känsligare för fel och krymper säkerhetsmarginalerna. Utan krav på tredjepartskontroller är Brandskyddsföreningen tveksamma till att bygga fler höga hus i trä.

Att bygga flerbostadshus i trä har många fördelar – det är ett förnybart och miljövänligt material. Men det är också ett material som brinner. I förra veckan uttalade sig Folkhems vd Arne Olsson om att deras trähus inte brinner som gamla tiders trähus tack vare tätare byggelement.

– Vi håller med om att dagens byggteknik inte kan jämföras med äldre tiders träbyggnader, men vi vill gärna nyansera bilden. Faktum kvarstår att trä är ett brännbart material, vilket påverkar säkerhetsmarginalerna, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare för Brandskyddsföreningen.

Vid en lägenhetsbrand ska boende i andra lägenheter kunna stanna kvar hemma tills branden är släckt, eller tills de blir undsatta av Räddningstjänsten. Traditionellt byggda flerbostadshus med lägenhetsavskiljande väggar och bjälklag av betong har med bred marginal uppfyllt kraven på avskiljande förmåga vid en brand.

Med andra byggtekniker blir konstruktionen känsligare för fel och marginalerna mindre. Ytterligare ett problem i sammanhanget är att bränder som sprider sig i konstruktionen är svåra att släcka utan att samtidigt orsaka svåra vattenskador.

– Den byggteknik vi traditionellt har använt för flerbostadshus med stomme av betong har i praktiken inneburit en stor säkerhetsmarginal, både när det handlar om bärande och avskiljande förmåga vid brand. Den säkerhetsmarginalen riskerar att gå förlorad vid användande av byggtekniker med brännbar stomme som trä, säger Anders Bergqvist.

Med dagens funktionsbaserade byggregler, nya byggprodukter och innovativa byggmetoder behövs det brandskyddskompetens under hela byggprocessen. Brandskyddsföreningen föreslår därför att regeringen tar initiativ till krav på tredjepartskontroll i samband med husbyggnation.

Fakta – branden på Klintbacken:
Natten mot den 31 augusti 2013 totalförstördes en byggnad med 65 studentbostäder på Klintbacken i Luleå, i en brand som startade i en kastrull. Byggnaden i 5 våningsplan uppfördes 2011 med en stomme av trä. Brandutredningen visar att branden spreds till vinden via ventilationskanalen. Räddningstjänsten har vid vindsbränder kunnat använda en taktik där man låter vinden ”brinna av” under kontrollerade former och därmed undvika de vattenskador som blir följden av en släckinsats. Den taktiken fungerar när vindsbjälklaget är av betong, men i detta fall spred sig branden nedåt i byggnaden – delvis beroende på ett olämpligt materialval i utrymmet mellan lägenhetsmodulerna.

I en utredning författad av RISE (Research Institutes of Sweden) drar man slutsatsen att brandens dramatiska förlopp inte har med träkonstruktionen att göra i sig, utan att problemet är att man inte har byggt enligt projektering. En av rekommendationerna i utredningen är: ”Säkerställ kontroll på byggarbetsplats så att detaljlösningar verkligen utförs som projekterats. Övergripande tredjepartskontroll bör ingå.”

För mer information, kontakta gärna:
Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen, 08-588 474 10, anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se
Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen, 08-588 474 16, lars.brodin@brandskyddsforeningen.se