/ Om oss / Pressrum / Nyheter / Ny avgift ger utrymme för ett bättre medlemserbjudande 2020

Ny avgift ger utrymme för ett bättre medlemserbjudande 2020

2019.05.29. Brandskyddsföreningen kommer att utveckla medlemskapet under 2019 genom att arbeta mer systematiskt med aktiviteter och förmåner anpassade efter olika branschspecifika behov i dialog med medlemmarna. Från och med 2020 införs också en ny princip för hur medlemsavgiften sätts. Den utgår då från prisbasbeloppsmodellen.

Anders Bergqvist, Generalsekreterare i Brandskyddsföreningen:

- Brandskyddsföreningen har påbörjat ett arbete med att både förtydliga medlemskapets fördelar för våra organisationer och företag och att vidareutveckla förmånerna efter olika branschbehov.

- Det finns många goda skäl för företag och organisationer att vara medlemmar i Brandskyddsföreningen. Att vara en del i Sveriges främsta kunskapsorganisation inom brandsäkerhet är ett skäl. Nätverk, utbildningar och seminarier som är öppna för medlemsföretagens alla medarbetare är andra starka skäl.

- Under hösten 2019 arbetar vi för att ta fram ett nytt konkret erbjudande till våra medlemmar. Med tydlig medlemsnytta, förmåner och erbjudanden vill vi stärka medlemskapet och locka nya organisationer att bli medlemmar.

- Dessutom har vi nu en ny modell för hur medlemsavgiften ska sättas. Med höjningen av medlemsavgiften kommer vi upp i nivåer som är jämförbara med liknande allmännyttiga medlemsorganisationer för företag och organisationer.

- Medlemsavgiften för organisationer och företag blir 10% av prisbasbeloppet, vilket innebär 4.650 kronor per organisation. Avgiften har under en lång rad år varit mycket låg. Den nya nivån gör att vi nu kan genomföra det som ålagts oss.

Läs mer om medlemsnyttor och medlemsförmåner här, liksom protokollet från årsstämman här.

Har du frågor, är du välkommen att kontakta Anders Bergqvist på anders.bergqvist@brandskyddsforeningen.se eller på 08-588 474 10