/ Om oss / Pressrum / Dödsbrandsstatistik

Dödsbrandsstatistik

Antal bränder samt antal omkomna 2017.

Månad Antal bränder Antal omkomna
Januari             10               10
Februari             11               11
Mars               8                8
April               8                9
Maj               5                5
Juni               6                6
Halvår              48               49
Juli               8               10
Augusti               5               5
September               12               12
Oktober               10               10
November                9                9
December               17               18
Totalt              109               113

Uppgifterna är preliminära. Senaste uppdatering: 8 januari 2018
Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Se mer fördjupad dödsbrandstatistik från MSB