/ Om oss / Föreningsstämma / Årsstämma 2019

Årsstämma 2019

Kallelse till årsstämman i Brandskyddsföreningen Sverige

Tid: Onsdag 15 maj 2019, kl. 09:00-11.00
Plats: Brandskyddsföreningen Sverige, Årstaängsvägen 21C
Lokal: Grillen, plan 7


Den 15 maj 2019 hålls Brandskyddsföreningens årsstämma. Vid stämman behandlas ärenden såsom Brandskyddsföreningens verksamhets- och revisionsberättelse för det gångna året. Vidare så fastställs resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat och frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ska behandlas.

På stämman väljs även ordförande och styrelseledamöter till föreningen och arvode till ordförande och styrelseledamöter samt revisorer ska fastställas. Vidare väljs medlemmar till representantskapet och beslut fattas om medlemsavgift 2020. Möteshandlingar finns i menyn till höger.

Observera att anmälan ska vara oss tillhanda senast två (2) veckor innan den 15 maj 2019.

Glöm inte att skicka fullmakt till arsstamma@brandskyddsforeningen.se om du är utsedd att representera medlem eller lokal förening på stämman. Fullmaktsformulär finns i menyn till höger.


Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se dokument i menyn till höger.