/ Om oss / Dotterbolag

Dotterbolag

Dotterbolag:

Brandskyddsföreningens Service AB

Brandskyddsföreningen Sverige äger 100 procent av bolaget.
Lena Lind är vd och Johanna Unghanse är styrelsens ordförande.

Försäkringsbranschens Restvärderäddning AB

Brandskyddsföreningen Sverige äger 100 procent av bolaget. Lena Lind är vd och Christer Midgard är styrelsens ordförande.
Till Försäkringsbranschens restvärderäddning

SweRisk AB

Brandskyddsföreningen Sverige äger 100 procent av bolaget. Bolagets verksamhet är vilande. Anders Bergqvist är vd och Tommy Arvidsson är styrelsens ordförande.

Intressebolag:

Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB

Brandskyddsföreningens Service AB och Stöldskyddsföreningen äger lika delar av certifieringsbolaget Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. Mårten Wallén är vd och Maths Lundgren är styrelsens ordförande.
Till Svensk Brand- och säkerhetscertifiering AB