/ Nyheter / Webbutbildning säkerhet i vägtrafikmiljö

Ny webbutbildning om säkerhet i vägtrafikmiljö

Räddningstjänstpersonal kan nu utbilda sig på nätet i att agera säkert i vägtrafikmiljö. Webbutbildningen är gratis och har utarbetats av Brandskyddsföreningen Restvärderäddning. ”Vi hoppas att utbildningen kommer att hjälpa räddningstjänsterna och samverkande aktörer att utföra ett ännu säkrare arbete på vägarna", säger Jesper Boqvist, Operativ chef Restvärderäddning.

De senaste tio åren har räddningstjänstens utryckning till trafikolyckor ökat. Dödsfall i tjänsten har förekommit till följd av trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete. För att stärka arbetsmiljön för räddningstjänsten och andra aktörer vid trafikolyckor tog Brandskyddsföreningen Restvärderäddning tillsammans med Trafikverket och MSB förra året fram en nationell vägledning om säkerhet i vägtrafikmiljö för räddningstjänst och samverkande aktörer.  I samband med det arbetet fick Brandskyddsföreningen Restvärderäddning i uppdrag att ta fram en webbutbildning utifrån innehållet i vägledningen. Den utbildningen är nu klar och finns att hämta på Brandskyddsföreningen hemsida.  

– Vår tanke är att anställda inom räddningstjänsten ska få förståelse för risker i samband med räddningsinsatser vid trafikolyckor. Man får lära sig om riskerna i arbetet, hur man kan påverka säkerheten både under räddningsinsatsen samt under efterarbetet med att skapa hinderfri väg, säger Jesper Boqvist.

Webbutbildningen tar omkring en och en halvtimme att genomföra. Jesper Boqvist uppmanar samtliga medarbetare i utryckningstjänst att gå utbildningen och påpekar hur viktigt det är att befäl repeterar kunskaperna med jämna mellanrum.

– Mot bakgrund av att det saknas tydliga regelverk för säkert arbete på väg för räddningstjänsten och andra aktörer vid trafikolyckor, och det faktum att många räddningstjänster nu arbetar fram egna både bra och mindre bra rutiner och arbetssätt, är vi på Brandskyddsföreningen restvärderäddning glada och stolta över att vi varit med och tagit fram en nationell och kvalitetssäkrad vägledning på området samt en webbutbildning. Vi värdesätter tydlighet och enhetlighet och tror och hoppas på att detta kommer att hjälpa räddningstjänsterna och samverkande aktörer att utföra ett ännu säkrare arbete på vägarna, säger Jesper Boqvist.

Webbutbildning – säkerhet i vägtrafikmiljö >

 

Publicerad 2018-08-22