/ Nyheter / Vårens brandskyddsutbildningar

Vårens brandskyddsutbildningar

Kvinna som skrattar i en föreläsningssal

Här är våra brandskyddsutbildningar för våren 2023. Se vad vi erbjuder inom områdena brandfarliga varor, brandlarm och sprinkler, byggnadstekniskt brandskydd, elsäkerhet och organisatoriskt brandskydd.

Vi genomför utbildningar både i klassrum och på distans. Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Välj det område som passar dig och scrolla ner för att se aktuella utbildningar:
Brandfarliga varor
Brandlarm och sprinkler
Byggnadstekniskt brandskydd
Elsäkerhet
Organisatoriskt brandskydd

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX

Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. Den här utbildningen är förlagd i processmiljö och ger därför också en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö. Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

Start: 10 maj
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum
Ort: Uppsala


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Brandfarliga varor – föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Start:

19 januari | 15 februari | 22 mars | 26 april

Längd: 3 dagar
Format: Distans + Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Brandfarliga varor – grund

Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

Start: 18 januari | 14 februari | 21 mars | 25 april
Längd: 1 dag
Format: Distans


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandlarm-och-sprinkler.png

Anläggningsskötare Sprinkler

Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.

Start: 8 februari | 23 mars | 13 april
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum
Ort: Göteborg


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandlarm-och-sprinkler.png

Utrymningslarm med talat meddelande

Utbildningen vänder sig till dig som ska certifiera dig till behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, alternativ vill ha djupare kunskap inom området. Efter utbildningen ska du förstå och kunna utföra en projektering för en ny anläggning med utrymningslarm med talat meddelande enligt SBF 502:1.

Start: 6 februari
Längd: 3 dagar
Format: Distans


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Brandskydd i Boverkets byggregler

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler beskriver hur en byggnads brandskydd ska utformas. Denna utbildning ger dig kunskap om de centrala begreppen inom byggnadstekniskt brandskydd och beskriver kraven på bland annat utrymning, brandcellsindelning och skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Start: 9 mars
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen. Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Start: 9 maj
Längd: 3 dagar
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Lås och utrymningsvägar

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

Start: 3 maj
Längd: 1 dag
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1

Utbildningen ger en grundläggande fördjupning i starkströmsföreskrifter, besiktningsmetodik för revisionsbesiktningens genomförande samt en administrativ organisations- och systemkännedom.

Start: 23 januari
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 2

Utbildningen ger en grundläggande fördjupning vid revisionsbesiktning av högspänningsanläggningar, maskininstallationer, explosionsfarliga miljöer samt inom området elmiljö. Efter genomförd utbildning har du erforderlig teoretisk utbildning för att erhålla auktorisation som besiktningsingenjör utan prövotid.

Start: 3 maj
Längd: 2 dagar
Format: Distans


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Eltermografering Klass 1

I den här utbildningen får du kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Med regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelser i elanläggningar i tid och åtgärda dem innan de får stora konsekvenser. Utbildningen avser Klass 1 spänningsområde <1kV.

Start: 18 januari
Längd: 2 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Eltermografering Klass 2

I den här utbildningen får du kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Med regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelser i elanläggningar i tid och åtgärda dem innan de får stora konsekvenser. Utbildningen avser Klass 2 spänningsområde 1kV-20kV.

Start: 20 januari
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Brandskyddskoordinator

Är det du som ansvarar för organisationens brandskydd? Brandskyddskoordinator vänder sig till dig som behöver en gedigen grundutbildning i brandskydd. Under fem intensiva och lärorika dagar får du den kunskap du behöver för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet i din organisation.

Start: 13 februari | 11 april | 29 maj
Längd: 5 dagar
Format: Distans + Praktik
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Fördjupning i riskhantering brand

Ingen tillvaro är riskfri. Är riskerna för stora kan du minska sannolikheten eller begränsa konsekvenserna. Ett bra underlag är avgörande för att fatta rätt beslut. Här får du praktiska kunskaper för att kunna värdera, hantera och minska brandrisker i din organisation. 

Start: 30 januari
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Fördjupning i organisatoriskt brandskydd

Här får du nödvändig kunskap och verktyg för att kunna planera, organisera och följa upp det organisatoriska brandskyddsarbetet i din egen organisation, från förebyggande insatser till krishantering och återgång till normalläge.

Start: 20 mars
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Se hela vårt utbud av utbildningar, konferenser och litteratur här