/ Nyheter / Ny utbildning i praktisk restvärderäddning

Ny utbildning i praktisk restvärderäddning

Den 11:e juni är det premiär för en tredagars träningsutbildning i praktisk restvärderäddning. Intresset för utbildningen, som riktar sig till kulturarvssektorn har varit stort, enligt Carina Holm, projektledare utbildning på Brandskyddsföreningen. Några platser finns fortfarande kvar.

Carina, berätta vad deltagarna får lära sig under de tre dagarna?
– Syftet är att ordna en träningsutbildning för kulturarvssektorn, där man får lära sig att ta hand om byggnader och museisamlingar i samband med brand- och vattenskador. Och samtidigt få förståelse för hur viktigt det är med förebyggande restvärdeplaner och restvärderäddning.

Inspiration till utbildningen har hämtats från Storbritannien. Hur kommer det sig? 
– Vi har tack och lov väldigt få bränder i museer i Sverige. I England har man mer erfarenheter av bränder och även genomfört en liknande utbildning i över 20 år. Det har fallit väl ut och flera kursdeltagare har kunnat bidra vid restvärderäddning vid brand i museum eller slott.

Efter utbildningen ska deltagarna kunna planera, prioritera och organisera restvärderäddningsarbetet innan skadan inträffat. Vad får man lära sig mer?
– Vi kommer att varva teoretiska och praktiska inslag där man får förståelse och kunskap inom området för restvärderäddning. Vi vill ge insikt om betydelsen av ett snabbt agerande och kunskap om räddningstjänstens förutsättningar på skadeplats. Man ska även kunna identifiera risker i restvärderäddningsarbetet samt veta hur man arbetar säkert i en nöd-/krissituation samt hantera och behandla skadade föremål, säger Carina Holm.

Anmäl dig till utbildningen här >>