/ Nyheter / Höstens brandskyddsutbildningar

Höstens brandskyddsutbildningar 2022

Här har vi samlat höstens alla utbildningar! Botanisera i vårt utbud. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Vi genomför utbildningar både i klassrum och på distans. Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare. Under respektive utbildningstillfälle kan du se vilket format som gäller.

September

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Utbildningen Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 12 september
Längd: 4 dagar
Format: Distans

Eltermografering Klass 1
I den här utbildningen får du kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Med regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelser i elanläggningar i tid och åtgärda dem innan de får stora konsekvenser. Utbildningen avser Klass 1 spänningsområde <1kV.
Start: 13 september
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum/distans

Eltermografering Klass 2
I den här utbildningen får du kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Med regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelser i elanläggningar i tid och åtgärda dem innan de får stora konsekvenser. Utbildningen avser Klass 2 spänningsområde 1kV-20kV.
Start: 15 september
Längd: 1 dag
Format: Klassrum/distans

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1
Utbildningen ger en grundläggande fördjupning i starkströmsföreskrifter, besiktningsmetodik för revisionsbesiktningens genomförande samt en administrativ organisations- och systemkännedom.
Start: 19 september
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum

Konferens: Den 21-22 september välkomnar vi Sveriges operativa räddningstjänstpersonal till konferensen Skadeplats 2022 i Uppsala.

Brandskydd i Boverkets byggregler
Avsnitt 5 i Boverkets byggregler beskriver hur en byggnads brandskydd ska utformas. Denna utbildning ger dig kunskap om de centrala begreppen inom byggnadstekniskt brandskydd och beskriver kraven på bland annat utrymning, brandcellsindelning och skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Start: 27 september
Längd: 1 dag
Format: Klassrum/distans

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Start: 28 september
Längd: 1 dag
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 30 september
Längd: 1 dag
Format: Distans

Oktober

Brandkunskap – grunder och risker
Vill du på djupet lära dig förstå, bygga upp, förvalta och ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet i en verksamhet? Då är detta en utbildning som passar dig – du får såväl grundläggande teoretisk som praktisk brandkunskap.
Start: 3 oktober
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum/distans

Brandskyddsledare 2022-2023
Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd och kan ta ett helhetsansvar för brandsäkerheten. Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag och ger såväl breda som djupgående kunskaper.
Start: 3 oktober
Längd: 5 separata tillfällen
Format: Klassrum

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 11 oktober
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 12 oktober
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum/distans

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX
Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. Den här utbildningen är förlagd i processmiljö och ger därför också en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö. Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.
Start: 18 oktober
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Start: 18 oktober
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 20 oktober
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Utbildningen Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 24 oktober
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum

Konferens: Den 24-25 oktober välkomnar vi dig som arbetar med eller ansvarar för brandskydds- och säkerhetsfrågor i privat eller offentlig verksamhet till konferensen Brandskyddsledardagarna i Stockholm.

November

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen. Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.
Start: 8 november
Längd: 3 dagar
Format: Klassrum

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 8 november
Längd: 1 dag
Format: Distans

Konferens: Välkommen till Försäkringsbolagsdagen, den 8 november! Det blir en välfylld dag med massor av nyheter och erfarenhetsåterföring från den akuta fasen av skadehanteringen.

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 9 november
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum/distans

Klassning av explosionsfarliga miljöer
En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.
Start: 15 november
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

Byggnadstekniskt brandskydd
Fokusera på det byggnadstekniska brandskyddet i fem dagar. Vi går igenom Boverkets byggregler (BBR), kapitel 5, med djupdykningar i flera delar och du får även en fördjupning i aktiva skyddssystem. Utbildningen innehåller ett flertal praktiska övningsmoment där teori omsätts till praktik.
Start: 21 november
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum/distans

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 29 november
Längd: 1 dag
Format: Distans

December

Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering
Denna utbildning är för dig som är föreståndare och arbetar med storskalig hantering av brandfarliga varor.
Start: 1 december
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Utbildningen Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Start: 5 december
Längd: 4 dagar
Format: Distans

 

Se hela vårt utbud av utbildningar, konferenser och litteratur