/ Nyheter / Höstens brandskyddsutbildningar

Höstens brandskyddsutbildningar

Många deltagare sitter i en sal och lyssnar

Här är våra brandskyddsutbildningar för hösten 2023. Se vad vi erbjuder inom områdena brandfarliga varor, brandlarm och sprinkler, byggnadstekniskt brandskydd, elsäkerhet, Heta Arbeten® och organisatoriskt brandskydd.

Vi genomför utbildningar både i klassrum och på distans. Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Välj det område som passar dig och scrolla ner för att se aktuella utbildningar:
Brandfarliga varor
Brandlarm och sprinkler
Byggnadstekniskt brandskydd
Elsäkerhet
Heta Arbeten®

Organisatoriskt brandskydd

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Arbete i explosionsfarlig miljö/ATEX

Att utföra arbete där det finns brandfarliga varor innebär stora risker. Den här utbildningen är förlagd i processmiljö och ger därför också en rättvis bild av problematiken med arbete i explosionsfarlig miljö. Du ska efter utbildningen kunna utfärda tillstånd och upprätta rutiner för arbete i explosionsfarlig miljö på anläggningar med brandfarliga varor.

Start: 18 oktober
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum
Ort: Malmö


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Brandfarliga varor – föreståndare

Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.

Start:

30 augusti | 27 september | 25 oktober

Längd: 3 dagar
Format: Distans + Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Brandfarliga varor mindre omfattning – föreståndare

Som föreståndare för brandfarliga varor har du ett ansvar som kräver både kunskap och befogenheter. Denna utbildning ger dig den kunskap du behöver för att klara uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Genomförs endast av våra lokala föreningar.

Start:

Varierar

Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Flera orter


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Brandfarliga varor – grund

Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.

Start: 29 augusti | 26 september | 24 oktober 
Längd: 1 dag
Format: Distans


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandfarliga-varor.png

Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering

Denna utbildning är för dig som är föreståndare och arbetar med storskalig hantering av brandfarliga varor.

Start: 5 december 
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum
Ort: Göteborg


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandlarm-och-sprinkler.png

Anläggningsskötare brandlarm

Som anläggningsskötare brandlarm ansvarar du för skötsel och underhåll av en brandlarmanläggning. För att kunna göra det behöver du förstås kunskap om hur anläggningen fungerar, men också om risker i verksamheten och vilka lagar och regler ni har att förhålla er till. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver.

Genomförs endast av våra lokala föreningar.

Start: Varierar
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Flera orter


Boka utbildning

Streck-770px.png

Brandlarm-och-sprinkler.png

Anläggningsskötare sprinkler

Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.

Start: 7 september | 12 oktober | 21 november 12 december
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum
Ort: Göteborg


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Brandskydd i Boverkets byggregler

Avsnitt 5 i Boverkets byggregler beskriver hur en byggnads brandskydd ska utformas. Denna utbildning ger dig kunskap om de centrala begreppen inom byggnadstekniskt brandskydd och beskriver kraven på bland annat utrymning, brandcellsindelning och skydd mot brandspridning mellan byggnader.

Start: 28 september
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Brandskyddsansvarig byggarbetsplats

Under byggtiden lever byggnaden farligt. Skyddssystem som inte är i drift, gott om brännbart material och många brandstiftare gör att brandsäkerheten inte är den bästa. Efter den här utbildningen ska du kunna organisera brandskyddsarbetet och ha kunskap om vilka åtgärder som är viktigast för att minska brandriskerna på en byggarbetsplats.

Start: 23 oktober
Längd: 1 dag
Format: Distans


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen. Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Start: 7 november
Längd: 3 dagar
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Byggnadstekniskt brandskydd

Fokusera på det byggnadstekniska brandskyddet i fem dagar. Vi går igenom Boverkets byggregler (BBR), kapitel 5, med djupdykningar i flera delar och du får även en fördjupning i aktiva skyddssystem. Utbildningen innehåller ett flertal praktiska övningsmoment där teori omsätts till praktik.

Start: 20 november
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Byggnadstekniskt-brandskydd-Utbildningar-3.png

Lås och utrymningsvägar

Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.

Anordnas i samarbete med Stöldskyddsföreningen.

Start: 28 november
Längd: 1 dag
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1

Utbildningen ger en grundläggande fördjupning i starkströmsföreskrifter, besiktningsmetodik för revisionsbesiktningens genomförande samt en administrativ organisations- och systemkännedom.

Start: 18 september
Längd: 5 dagar
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Eltermografering Klass 1

I den här utbildningen får du kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Med regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelser i elanläggningar i tid och åtgärda dem innan de får stora konsekvenser. Utbildningen avser Klass 1 spänningsområde <1kV.

Start: 12 september
Längd: 2 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Elsäkerhet-Utbildningar.png

Eltermografering Klass 2

I den här utbildningen får du kunskap i eltermografi, både teoretisk och praktisk. Med regelbunden eltermografering kan man hitta avvikelser i elanläggningar i tid och åtgärda dem innan de får stora konsekvenser. Utbildningen avser Klass 2 spänningsområde 1kV-20kV.

Start: 14 september
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Heta-Arbeten-Utbildningar.png

Behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Originalet sedan 1990! Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller skriva tillstånd behöver kunskap och behörighet för att få göra det. Efter utbildningen och godkänt certifieringstest får du ett Certifikat Heta Arbeten®. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Hitta din lokala utbildningsarrangör på hetaarbeten.se.

Start: Varierar
Längd: 1 dag
Format: Klassrum
Ort: Flera orter


Boka utbildning

Streck-770px.png

Heta-Arbeten-Utbildningar.png

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.

Start: 18 oktober | 6 december
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Heta-Arbeten-Utbildningar.png

Pedagogik för instruktör Heta Arbeten®

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskap om pedagogik och presentationsteknik och hur du i rollen som instruktör kan använda olika metoder för att stimulera inlärning vid Behörighetsutbildning Heta Arbeten®.

Start: 17 oktober | 5 december
Längd: 1 dag
Format: Klassrum
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Brandkunskap – grunder och risker

Vill du på djupet lära dig förstå, bygga upp, förvalta och ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet i en verksamhet? Då är detta en utbildning som passar dig – du får såväl grundläggande teoretisk som praktisk brandkunskap.

Start: 2 oktober
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Brandskyddskontrollant

För att säkerställa att brandskyddet fungerar på er arbetsplats behöver ni regelbundet genomföra så kallade egenkontroller. Den här utbildningen vänder sig till dig som ska arbeta som brandskyddskontrollant och behöver lära dig hur du praktiskt genomför kontrollerna, som en del i det systematiska brandskyddsarbetet.

Genomförs endast av våra lokala föreningar.

Start: Varierar
Längd: Halvdag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Flera orter


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Brandskyddskoordinator

Är det du som ansvarar för organisationens brandskydd? Brandskyddskoordinator vänder sig till dig som behöver en gedigen grundutbildning i brandskydd. Under fem intensiva och lärorika dagar får du den kunskap du behöver för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet i din organisation.

Start: 4 september | 23 oktober | 4 december
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum (valbart) + Praktik
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Brandskyddsledare 2023-2024

Som brandskyddsledare blir du företagets expert på brandskydd och kan ta ett helhetsansvar för brandsäkerheten. Utbildningen är den mest omfattande i sitt slag och ger såväl breda som djupgående kunskaper.

Start: 2 oktober
Längd: 5 block, ca. 200 lektionstimmar totalt
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Stockholm


Boka utbildning

Streck-770px.png

Organisatoriskt-brandskydd.png

Brandskyddssamordnare – SBA

Alla verksamheter är skyldiga att arbeta systematiskt och kontinuerligt med sitt brandskydd. Behöver du grundläggande kunskaper för att organisera och genomföra det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) på din arbetsplats? Den här utbildningen passar dig som ansvarar för och samordnar brandskyddet i en mindre verksamhet.

Genomförs endast av våra lokala föreningar.

Start: Varierar
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum (valbart)
Ort: Flera orter


Boka utbildning

Streck-770px.png

Se hela vårt utbud av utbildningar, konferenser och litteratur här