/ Nyheter / Höga betyg för Brandskyddsföreningens utbildningar

Höga betyg för Brandskyddsföreningens utbildningar

Foto: Shutterstock

Kunniga lärare, stort erfarenhetsutbyte och gediget utbildningsmaterial som är till hjälp i jobbvardagen. Det är några av fördelarna som deltagarna lyfter fram med Brandskyddsföreningens utbildningar, som de ger 4,1 av 5 i medelbetyg.

Varje år utbildar Brandskyddsföreningen tiotusentals personer inom allt från Systematiskt brandskyddsarbete till Brandfarlig vara – föreståndareEfter avslutad utbildning får deltagarna fylla i en utvärdering där de bland annat betygsätter utbildningen på en skala från 1 till 5, där 1 är ”Mycket dålig” och 5 är ”Mycket bra”. 

Utvärderingarna för 2021 visar att utbildningarna får hela 4,1 i genomsnittsbetyg. 

– Det är ett fantastiskt fint betyg och ett kvitto på att vi erbjuder utbildningar av hög kvalitet. Deltagarnas utvärderingar är ett viktigt verktyg för oss, då de visar svart på vitt vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Vi arbetar hela tiden för att utveckla både utbildningarna och oss själva som lärare, säger Ville Bexander, expert på byggnadstekniskt brandskydd och en av Brandskyddsföreningens uppskattade kursledare. 

Brandskyddsutbildningarna med bäst betyg 

Den utbildning som får allra högst betyg av deltagarna är Auktoriserad besiktningsingenjör el – grundutbildning steg 1 med ett medelbetyg på 4,75. Därefter kommer Dammexplosioner, som under 2021 anordnats som distansutbildning, med medelbetyget 4,66. 

På tredje plats hamnar Brandskyddsledarutbildningen, som med 200 lektionstimmar under ett läsår är landets mest omfattande utbildning i sitt slag. Deltagarna har gett utbildningen 4,6 i medelbetyg och i kommentarerna lyfts bland annat expertisen och engagemanget hos kursledarna, varav en är Ville Bexander. 

– Jag tror att deltagarna uppskattar att vi lärare har olika expertområden och angriper brandskyddsfrågorna på olika sätt. Det hjälper dem att förstå hur allt hänger ihop i den relativt komplexa brandskyddsvärlden, säger han, och fortsätter:

– Det är också en stor fördel att de flesta deltagare är väldigt motiverade. Då blir det både lättare för dem att lära sig och roligare för oss att lära ut. 

Bra struktur och kunskapsutbyte 

I utvärderingarna nämner många deltagare också att Brandskyddsföreningens utbildningar är bra anordnade och strukturerade, att de har stor nytta av kursmaterialet samt att utbildningarna ligger på en bra nivå kunskapsmässigt. 

Förutom brandskyddsledarutbildningen är Ville Bexander även lärare på utbildningarna Brandskyddsprojektering och Lås och utrymningsvägarOavsett ämne ser han att det finns en sak som är viktigare än alla andra för att en kurs ska bli lyckad. 

– Dialogen är nyckeln. För att utbildningen ska ligga på rätt nivå inleder vi alltid med att deltagarna får berätta om sig själva, sina mål och vad de undrar över. Det pedagogiska upplägget med till exempel övningar, gruppuppgifter och redovisningar öppnar sedan upp för att våga ställa frågor, diskutera och dela med sig av egna erfarenheter. Bra diskussioner och kunskapsutbyte deltagarna emellan ger så mycket mer än en föreläsning, säger Ville Bexander.

Vilken brandskyddsutbildning behöver du? Här kan du se Brandskyddsföreningens utbildningar och vilka omdömen de har fått av tidigare deltagare! 

 

Publicerad: 2021-11-24

Se även