/ Normer och regelverk / Släckanläggningar / Syrereducerande system

Syrereducerande system

Syrereducerande system är ett aktivt system som sänker syrgaskoncentrationen permanent till en nivå där brand i princip inte kan uppstå. Lämpliga applikationer är fryslager, lager, el/- teleutrymmen eller arkiv där andra släcksystem inte är lämpliga och där man önskar ett permanent skydd.

Syrereducerande system sänker syrgaskoncentrationen från det normala 21% till c:a 15% i det skyddade utrymmet. Vid denna låga nivå är det svårt eller omöjligt för ämnen och material att antändas. Arbetsmiljöverket har föreskrifter kring arbete i låga syrenivåer och arbetsgivare måste ta hänsyn till dessa innan arbetstagare beträder utrymmet skyddade med syrereducerande system.

Till höger finns ett Goda råd-blad som ger ytterligare information om syrereducerande system och vad man bör tänka på.

Se även