/ Normer & Riktlinjer / Regler, normer, standard. Vad är vad?

Regler, normer, standard. Vad är vad?

Vad är skillnaden mellan regler, normer, rekommendationer, guidelines, riktlinjer och standard? Vi reder ut begreppen.

Syftet med att ta fram regler och riktlinjer är att möta det behov som finns av en gemensam beskrivning av utförande och egenskaper för de produkter, kompetensprofiler, företag eller installationer som reglerna rör samt att göra utförandet jämförbart mellan till exempel två olika installationer.

Vi använder oss av nedanstående begrepp:

Regler 
Beskrivning av lämpligt utförande av projektering, installation, service och underhåll. Kan också vara en beskrivning av hur något ska utföras.

Normer 
Tekniska och/eller administrativa krav som är möjliga att objektivt prova och kontrollera. Ska kunna styrkas med certifikat.

Rekommendationer 
Vägledning till hur föreskrifter, bestämmelser och liknande kan tolkas och hur något kan tillämpas så att dessa uppfylls. Anger ofta funktionslösningar.

Guidelines 
Motsvarar rekommendation. Används för de publikationer som tas fram genom CFPA.

Riktlinje 
Motsvarar rekommendation.

Standard 
Används för dokument som publiceras av SIS, SEK eller andra erkända standardiseringsorganisationer.

Vi tar både fram egna dokument och påverkar framtagandet hos andra regelskrivare, såväl myndigheter som organisationer.