/ Normer & Riktlinjer / E-norm / Vattensprinkler – Regelsamling

Vattensprinkler – Regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området automatiska vattensprinkleranläggningar.

Regelssamlingen ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet. En gemensam referens för anläggningsägare, leverantörer, försäkringsbolag, räddningstjänster, konsulter, byggherrar och alla andra som arbetar med eller berörs av brandlarmanläggningar.

Innehåller regelverket SBF 120 och normer för behörig ingenjör, anläggarfirma, besiktningsfirma och vattensprinklerkomponenter, men även förteckningar över certifierade personer, produkter och företag samt olika anvisningar och revideringsmeddelanden.

Senaste uppdatering: December 2016

Logga in