/ Normer & Riktlinjer / E-norm / SBF 500:3 Regler för gassläcksystem

SBF 500:3 Regler för gassläcksystem

SBF 500:3 är det svenska regelverket för släckanläggningar med inertgas, till exempel Inergen och Argonite.

Ofta används dessa typer av släcksystem för datahallar, kontrollrum, ställverk och andra utrymmen för dyrbar och driftkänslig utrustning. Regelverket innehåller anvisningar, projektering och dimensionering, personsäkerhet, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för leverantörer, köpare, säljare, brandkonsulter, risk- och säkerhetsansvariga, besiktningsmän med flera.

Utgåva: Juni 2008

Logga in