/ Normer & Riktlinjer / E-norm / SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

SBF 128 Regler för fast automatiskt släcksystem på bussar

Det ställs allt högre miljökrav på dagens bussar vad gäller utsläpp och buller. Detta medför att motorutrymmena blir allt mer slutna och den installerade utrustningen som ljuddämpare och partikelfilter får sämre avkylning vilket ökar risken för brand.

Detta regelverk har tagits fram för att ge möjlighet att släcka eventuellt uppkommen brand.

Regelverket föreskriver att bussar med en totalvikt av 10 ton eller däröver, levererade efter den 1 januari 2004 ska utrustas med ett släcksystem i motorrummet. Det är en förutsättning för att få teckna brandförsäkring.

SBF 128 är regelverket vilket styr utformningen och den tekniska uppbyggnaden av ett sådant system samt krav på företag vilka tillhandahåller och monterar dessa.

Logga in SBF 128:3, december 2016

Informationsblad SBF 127-128, 2017-1 

SBF 128:3, trädde i kraft den 1 januari 2017 och ersatte då SBF 128:2. SBF 128:2 får tillämpas till och med den 31 december 2017.

Logga in SBF 128:2, september 2010