/ Normer & Riktlinjer / E-norm / SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning

SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning

SBF 115 är det svenska regelverket för släckanläggningar med koldioxid, som ofta används för att skydda maskiner och utrymmen i processer där ett driftstopp innebär stora konsekvenser.

Regelverket innehåller anvisningar för projektering och dimensionering, personsäkerhet, installation, driftsättning och skötsel. Ett måste för leverantörer, köpare, säljare, brandkonsulter, risk- och säkerhetsansvariga, besiktningsmän med flera.

Utgåva: Januari 2001
Inklusive tolkningsdokument till och med juni 2003

Logga in