/ Normer & Riktlinjer / E-norm / SBF 110 Regler för brandlarm

SBF 110 Regler för brandlarm

SBF 110 är det svenska regelverket för brandlarm för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

Ett måste för alla som behöver utforma eller bedöma brandlarmanläggningar, köpare, säljare, anläggningsskötare, brandingenjörer, säkerhetsansvariga, projektörer, besiktningsmän med flera.

Logga in SBF 110:8

Logga in SBF 110:7, Utgåva 2, okt 2014
SBF 110:7 med ändringar till och med oktober 2014

Logga in SBF 110:7, Utgåva 1, okt 2013

Revideringar 2 – okt 2014

Revideringar 1 – juni 2014