/ Normer & Riktlinjer / E-norm / Logga in E-norm

Logga in E-norm

Här hittar du en sammanfattning och inloggning till alla regelverk som ingår i E-norm. Vill du läsa mer om en specifik norm använder du menyn till höger. I vår webbutik köper du tillgång till E-norm, samtliga regelverk eller av dig utvalda.

Brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande – regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området brandlarm och utrymningslarm med talat meddelande som ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet.

Logga in 

Gassläcksystem – regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området gassläcksystem som ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet.

Logga in

Vattensprinkler – regelsamling

Regler, normer och förteckningar inom området automatiska vattensprinkleranläggningar som ger en sammanfattning över vad som är lämplig kvalitetsnivå på utförandet.

Logga in

SBF 110 Regler för brandlarm

Det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

Logga in SBF 110:8

Logga in SBF 110:7 Utgåva 2, okt 2014

Logga in SBF 110:7 Utgåva okt 2013

Revideringar 2 – oktober 2014

Revideringar 1 – juni 2014

SBF 115 Regler för koldioxidsläckanläggning

Det svenska regelverket för släckanläggningar med koldioxid, som ofta används för att skydda maskiner och utrymmen i processer där ett drift-stopp innebär stora konsekvenser. 

Logga in

SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem

Det svenska regelverket för automatiska vatten-sprinkleranläggningar som refererar till standarder och bland annat innehåller anvisningar för ESFR-sprinkler, krav på hur projektering, installation och besiktning ska gå till.

Logga in SBF 120:8

SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon 

Regelverket som styr kravet på brandskydd på arbetsfordon och -maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner. Vilka maskiner ska vara sprinklade, hur ska ett sprinklersystem vara utformat, vilken övrig brandskyddsutrustning krävs?

Logga in SBF 127:16, december 2016

Logga in SBF 127:15, augusti 2014

Logga in SBF 127:14, juni 2010

Informationsblad SBF 127-128, 2017-1 

Ändringsblad 1 till SBF 127:14 och SBF 127:15

Informationsblad SBF 127, 2016-1

SBF 127 Guidelines for fire suppression systems on vehicles and forest machines

Regulations stipulate that all self contained motorised transport and construction vehicles must be fitted with safety equipment.

Log in SBF 127:16

Information SBF 127-128, 2017-1

SBF 127:16, published in January 2017, replacing the SBF 127:14, April 1, 2017.

Log in SBF 127:14

SBF 128 Fast automatisk släckanläggning på buss

Regelverket föreskriver att bussar med en totalvikt av 10 ton eller däröver, levererade efter den 1 januari 2004 ska utrustas med ett släcksystem i motorrummet. Det är en förutsättning för att få teckna brandförsäkring.

Logga in SBF 128:3, december 2016

Informationsblad SBF 127-128, 2017-1

SBF 128:3 enters into effect on 1 January 2017 and then replaces SBF 128:2. SBF 128:2 may be applied to the end of 31 December 2017.

Logga in SBF 128:2, september 2010

SBF 128 Guidelines for permanently mounted fire suppression system on buses

According to these regulations SBF 128, buses with a total weight of 10 tonnes or more, registered after 31 December 2003, shall be equipped with permanently mounted automatic fire suppression systems.

Log in SBF 128:3, December 2016

Information SBF 127-128, 2017-1

SBF 128:3 enters into effect on 1 January 2017 and then replaces SBF 128:2. SBF 128:2 may be applied to the end of 31 December 2017.

Log in SBF 128:2, October 2010

SBF 500 Regler för inertgasanläggning

Det svenska regelverket för släckanläggningar med inertgas, till exempel Inergen och Argonite, som ofta är släcksystemet för datahallar, kontrollrum, ställverk och andra utrymmen för dyrbar och driftkänslig utrustning.

Logga in