/ Normer & Riktlinjer / E-norm

E-norm

Med E-norm kan du snabbt söka i regelsamlingarna, granska och bedöma normerna samtidigt som du alltid har den senaste versionen.

E-norm är ett abonnemang som gör att du på ett enkelt sätt kan arbeta elektroniskt med regler och normer inom följande områden:

  • Automatiskt brandlarm
  • Automatisk vattensprinkler
  • Gassläckanläggningar (koldioxid, inertgas)
  • Brandskydd för större fordon
     

Du hittar alla vår e-norm i webbutiken

Du som redan har tillgång till E-norm loggar in genom att välja din E-norm i högermenyn.