/ Medlemskap / Årsavgift

Vad kostar ett medlemskap?

Årsavgift för 2020

Organisationsmedlem:

- Medlemsavgift 4650 kr
- Serviceavgift 560 kr

Ny total årsavgift 5 210 kr exkl. moms.

Stödjande medlem:

- Medlemsavgift 630 kr

Klicka här för att bli stödjande medlem

I medlemskapet ingår

  • 1 prenumeration på tidningen Brandsäkert med 6 nummer/år.
  • Extra prenumerationer av Brandsäkert debiteras 435 kr/år exkl. moms.
  • Serviceavgiften samt tidningen Brandsäkert är avdragsgilla.
  • Medlemskap och prenumeration gäller kalenderår. Uppsägning verkställs 1 januari kommande kalenderår.
  • Medlemskapet är kopplat till organisationsnummer. Det innebär att ett medlemskap och en medlemsavgift (årsavgift) omfattar alla arbetsställen med samma organisationsnummer.
  • Din organisation blir medlem i Brandskyddsföreningen Sverige samt i den lokala förening där ni har ert säte. Din organisation (firmatecknare för sätet) har rösträtt i Brandskyddsföreningen Sverige samt i din lokala Brandskyddsförening. Stödjande medlemmar har inte rösträtt.