/ Medlemskap / Årsavgift

Vad kostar ett medlemskap?

Ny årsavgift för 2020

Organisationsmedlem:

- Medlemsavgift 4 650 kr
- Serviceavgift 560 kr

Ny total årsavgift 5 210 kr exkl. moms.

Stödjande medlem:
- Medlemsavgift 630 kr

Klicka här för att bli stödjande medlem

Detta får du som medlem från och med 2020:

  • Ett medlemskap för alla anställda på alla arbetsställen inom samma organisationsnummer.
  • Erbjudanden om olika seminarier med högaktuella ämnen inom brandsäkerhet eller senaste rönen från brandforskningen – utan kostnad för medlem.
  • Ett abonnemang per medlemsorganisation på Brandskyddsguiden – värde 2 500 kr per år (ex moms).
  • Medlemsbrev med nyheter och kampanjer 4 ggr/år.
  • En prenumeration på vår prisbelönta tidning BrandSäkert (ord pris 435 kr/år).
  • 25 procent rabatt när du annonserar i tidningen BrandSäkert.
  • Nya medlemskampanjer med rabatterade utbildningar och förlagsprodukter varje kvartal.

(Nya medlemsförmåner gäller från 2020)

Din organisation blir medlem i Brandskyddsföreningen Sverige samt i den lokala förening där ni har ert säte. Din organisation (firmatecknare för sätet) har rösträtt i Brandskyddsföreningen Sverige samt i din lokala Brandskyddsförening. Stödjande medlemmar har inte rösträtt.

Förändrad beräkningsmodell för den årliga medlemsavgiften

Från och med 2020 fastställer styrelsen medlemsavgiften genom att beräkna 10 procent av det föregående verksamhetsårets prisbasbelopp, vilket för år 2020 innebär en medlemsavgift på 4 650 kr (f å 1500 kr).

Därutöver tillkommer en serviceavgift på 560 kr (f å 560 kr) exklusive moms vars årliga belopp beslutas av Brandskyddsföreningens Service AB.

Den totala avgiften för medlemskapet 2020 är således 5 210 kr exklusive moms.

Ett medlemskap gäller för alla anställda, på alla arbetsställen, med samma organisationsnummer. Din organisation blir dessutom också tillika medlem i den lokala förening där er organisation har sitt säte.

Medlem- och serviceavgiften faktureras per kalenderår och för dig som redan är medlem kommer fakturan avseende medlemskapet 2020 att vara er tillhanda i slutet av november 2019.

Uppsägning av medlemskap

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till generalsekreteraren. Detta kan göras genom att skicka e-post till generalsekreteraren@brandskyddsforeningen.se

Utträde sker vid räkenskapsårets utgång. Utträdande medlem är skyldig att betala de avgifter och bidrag som föreningen har beslutat att medlemmarna i föreningen ska betala så länge som medlemskapet består.

Läs mer i föreningens stadgar >

Kontakt

Har du frågor om medlemskapet är du välkommen att kontakta tf generalsekreterare Lena Lind på e-post: generalsekreteraren@brandskyddsforeningen.se 

Vill du ändra kontaktuppgifter eller lägga till fler kontaktpersonen som ska få information och medlemsbrev från oss skicka e-post till sbf@brandskyddsforeningen.se

För övriga frågor kontakta medlemsansvarig Johan Sandell på e-post: johan.sandell@brandskyddsforeningen.se eller på telefon 08 588 474 18