/ LBK:s rekommendationer (LBK-pärmen) / 9.1 Halm- och gräsbränning

9.1 Halm- och gräsbränning

Varje år inträffar ett flertal bränder i lantbruksbyggnader och uthus till följd av halm- och gräsbränning eller vid eldning av ris och skräp. Dessa bränder orsakas ofta av att bränningen sker för nära byggnader och upplag eller får ett okontrollerat förlopp på grund av bristande säkerhetsåtgärder eller bristande kunskap om riskerna.

På våren kan till exempel fjolårsgräs vara mycket eldfängt, vilket lätt ger upphov till snabb brandspridning. Vidare kan vindförhållandena växla snabbt. Felbedömningar vid eldning som leder till skada för tredje person kan ge rättsligt efterspel. Omfattande skyddsåtgärder måste därför vidtas och man bör noga överväga om det finns andra metoder än eldning. 

Denna LBK-rekommendation behandlar åtgärder för att hindra bränder till följd av halm- och gräsbränning i lantbruket och i liknande miljöer. Rekommendationen gäller även i tillämpliga delar vid bränning av ris och skräp med mera inom lantbruket. Även sådan bränning ska förläggas till fält och på öppen jord samt ske i enlighet med här angivna säkerhetsavstånd och övriga tillämpbara skyddsåtgärder.

Innehåll

 1. Ansvar
 2. Halmbränning
 3. Anmälan till kommunens räddningstjänst
 4. Väder och vindar
 5. Säkerhetsavstånd
 6. Avgränsningar och andra skyddsåtgärder
 7. Val av metod
 8. Rökbeläggning
 9. Miljösynpunkter
 10. Luftledningar
 11. Bevakning
 12. Efterkontroll
 13. Tidpunkt för bränning

LBK:s rekommendation 9