Utbildning i elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet

Det är beställarens ansvar att säkra att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader. Elinstallatören och montören ska kunna de extra krav som ställs enligt ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1”.

Kursen är framtagen i samarbete med INSU, Lantbrukets Brandskyddskommitté Länsförsäkringar och Installatörsföretagen och baseras på Elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet 2019:1 från Lantbrukets Brandskyddskommitté samt de krav som finns i svensk standard och tillkommande försäkringskrav.

Kunskapskortet som fås efter slutförd utbildningen visar att innehavaren har den kompetens som krävs för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet.

Utbildningen vänder sig till elinstallatörer och montörer. Deltagarna ska ha kunskap om Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, inriktning på avsnitt 705.

INSU genomför endagsutbildningarna, dels som lärarledda distansundervisning dels som lärarledd utbildning på plats.

Anmälan görs på INSU:s hemsida.