Utbildning i ”Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet”

Lantbrukets Brandskyddskommitté, EIO och Länsförsäkringar arrangerar utbildning om elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet baserad på LBK:s handbok. Utbildningen är framtagen i samarbete med Lantbrukets Brandskyddskommitté, Länsförsäkringar, EIO och ELKAB.

Utbildningen leds av Länsförsäkringars elbesiktningsmän för lantbruk.

Utbildningen vänder sig till elinstallatörer och elektriker. Deltagarna ska ha kunskap om elinstallationsreglerna SS 436 40 00, speciellt avsnitt 705.

Utbildningen går igenom de speciella krav som gäller för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet. Det ställs krav på att beställaren måste förvissa sig om att den anlitade entreprenören har den specialkunskap som krävs för att utföra elinstallationer i lantbrukets produktionsbyggnader. Elinstallatören och montören ska kunna de extra krav som ställs enligt handboken.

Kunskapskortet, som deltagaren får när utbildningen är slutförd, visar lantbrukaren att man har den kompetens som krävs.

Pris: Varierar beroende på ort och arrangör.
Priset inkluderar kursmaterial, lunch och kaffe.

Anmälan görs på EUU:s hemsida