/ Höstens distansutbildningar

Höstens distansutbildningar

Vi brandsäkrar Sverige på distans! Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare via vårt onlineverktyg.

Se höstens hela utbildningsutbud

September

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Kursstart: 24 september
Format: Distans
Längd: 1 dag

Oktober

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® 2020-2024
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Kursstart: 6 oktober
Format: Distans
Längd: 2 dagar

Brandskydd i Boverkets byggregler
Brandskyddet i BBR har under de senaste åren genomgått en rad omfattande förändringar. Bland annat har verksamhetsklasser, ny byggnadsklass, krav på frångänglighet och sprinklerskydd införts. Grunderna till förenklad dimensionering, Boverkets allmänna råd, har utvecklats och blivit mer omfattande.
Kursstart: 8 oktober
Format: Distans
Längd: 1 dag

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Kursstart: 12 oktober
Format: Distans
Längd: 5 dagar

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.
Kursstart: 19 oktober
Format: Distans
Längd: 3 dagar

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Kursstart: 21 oktober
Format: Distans
Längd: 1 dag

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Kursstart: 22 oktober
Format: Distans
Längd: 2 dagar

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Kursstart: 22 oktober
Format: Distans
Längd: 1 dag

November

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® 2020-2024
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Kursstart: 4 november
Format: Distans
Längd: 2 dagar

Brandskyddskoordinator
Är det du som har ansvaret? Brandskyddskoordinator är intensiva och lärorika dagar för dig som behöver en bra grundutbildning för att kunna organisera och planera brandskyddsarbetet på ditt företag.
Kursstart: 9 november
Format: Distans
Längd: 5 dagar

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor ska ha grundläggande kunskap om egenskaperna och riskerna med dessa. Sedan är det den miljö du arbetar i och de brandfarliga varor du hanterar som avgör vad just du behöver kunna för att ni ska ha en säker miljö.
Kursstart: 18 november
Format: Distans
Längd: 1 dag

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Kursstart: 19 november
Format: Distans
Längd: 2 dagar