/ Höstens brandskyddsutbildningar

Höstens brandskyddsutbildningar

Här har vi samlat höstens alla utbildningar! Botanisera i vårt utbud. Vi erbjuder även webbutbildningar och företagsanpassade utbildningar.

Vi brandsäkrar Sverige på distans även i höst. Våra distansutbildningar håller samma höga kvalitet som om du är på plats. Du får personlig feedback och har kontakt med föreläsare och andra deltagare.

November

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten®
Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten® är det första steget till att bli behörig instruktör Heta Arbeten®.
Start: 9 november
Längd: 1 dag
Format: Distans

Försäkringsbolagsdagen 2021 Konferens

Start: 9 november
Längd: 1 dag
Format: Distans/På plats


Brandfarliga varor – grund

Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 16 november
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR
Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med eller involveras i brandskydd i byggprocessen. Efter utbildningen ska du förstå och kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.
Start: 16 november
Längd: 3 dagar
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 17 november
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 18 november
Längd: 1 dag
Format: Distans

Byggnadstekniskt brandskydd
Fokusera på det byggnadstekniska brandskyddet i fem dagar. Vi går igenom Boverkets byggregler (BBR), kapitel 5, med djupdykningar i flera delar och du får även en fördjupning i aktiva skyddssystem. Utbildningen innehåller ett flertal praktiska övningsmoment där teori omsätts till praktik.
Start: 22 november
Längd: 5 dagar
Format: Distans/Klassrum

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®
Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten® är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.
Start: 24 november
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Lås och utrymningsvägar
Tjuven ska inte komma in men du vill komma ut om det brinner. Går det att kombinera? Ägna en heldag åt balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter. Upptäck lösningar som passar i din verksamhet.
Start: 29 november
Längd: 1 dag
Format: Distans/Klassrum

December

Fördjupning föreståndare brandfarlig vara i storskalig hantering
Denna utbildning är för dig som är föreståndare och arbetar med storskalig hantering av brandfarliga varor.
Start: 1 december
Längd: 2 dagar
Format: Klassrum

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 8 december
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – grund
Du som arbetar i ett företag som hanterar brandfarliga varor måste ha rätt kunskap. Efter den här grundutbildningen känner du till olika brandfarliga varors egenskaper och vet vilka risker som är förknippade med hanteringen. Du vet också hur du ska agera för att undvika riskfyllda situationer.
Start: 8 december
Längd: 1 dag
Format: Distans

Brandfarliga varor – föreståndare
Att få ett uppdrag som föreståndare är förknippat med ett ansvar. Ett ansvar som kräver kunskap och befogenheter. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare.
Start: 9 december
Längd: 2 dagar
Format: Distans

Anläggningsskötare Sprinkler
Automatiska vattensprinkleranläggningar sparar varje år hundratals miljoner kronor i minskade brandskador och räddar människoliv. För att säkerställa effektiviteten måste skötsel och underhåll utföras regelbundet och på ett tillfredsställande sätt. Efter den här utbildningen har du de grundläggande kunskaper som krävs.
Start: 15 december
Längd: 1 dag
Format: Distans

Se hela vårt utbud av utbildningar, konferenser och litteratur