/ Forskningsprojekt / Projekt fr.o.m. 2016 / Etankfire - Släckning i etanolcisterner

ETANKFIRE - Släckning i etanolcisterner

Fire extinguishing test of ethanol tank fires in reduced scale.

Användningen av etanol har ökat dramatiskt vilket  också innebär en mer omfattande lagring i t ex stora cisterner. Även om cisternbränder är ovanliga visar historiken att släckinsatsen mot samtliga identifierad bränder i etanolcisterner har misslyckats och istället resulterat i en totalskada.

Rapporten är på engelska.
Infobladet är på svenska.

Utgivare: SP Författare: Henry Persson, Magnus Bobert och Francine Amon.
Proj.nr: 604-121 År: 2016