/ Forskningsprojekt / Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du ladda ner ansökningar och projektbeskrivningar som pdf-filer från pågående projekt.

Innovativa elsystem i byggnader - Konsekvenser för brandsäkerhet
RISE
Michael Försth
Läs ansökan

Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)
Linköpings Universitet
Sofie Pilemalm
Läs ansökan

Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)
Brandskyddslaget
Axel Mossberg
Läs ansökan

Brandsäkerhet för en åldrande befolkning – fördjupad förståelse för framtidens utmaningar och lösningar
Karlstads Universitet
Johanna Gustavsson
Läs ansökan

Uppföljning av tekniska åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader
Lunds Tekniska Högskola
Margaret McNamee
Läs ansökan

Utrymningshissar – vidareutveckling av informationssystem
Brandskyddslaget
Axel Mossberg
Läs ansökan

Crowd safety: prototyping for the future
Lunds Tekniska Högskola
Daniel Nilsson
Läs ansökan

Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade systems (HOLIFAS)
LTH och Briab,
Patrick van Hees
Läs ansökan

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material
Luleå Tekniska Högskolan
Anna-Carin Larsson
Läs ansökan