/ Forskningsprojekt / Pågående projekt

Pågående projekt

Här kan du ladda ner ansökningar och projektbeskrivningar som pdf-filer från pågående projekt, sorterat efter våra sju problemområden.

1. Värdering av brandskyddsåtgärder

Innovativa elsystem i byggnader - Konsekvenser för brandsäkerhet
RISE
Michael Försth
Läs ansökan

2. Samspelet mellan människa, teknik, organisation och samhälle

Att förhindra och hantera händelser i socio-ekonomiskt utsatta områden: vidareutveckling och utvärdering av konceptet Civil insatsperson i förort (CIP)

Linköpings Universitet
Sofie Pilemalm
Läs ansökan

Systematisk och djupgående validering av utrymningsförsök i Virtual Reality – En jämförelse av förflyttningsmönster, beslutsfattande, attityder och ögonrörelser (EyeTrack)

Brandskyddslaget
Axel Mossberg
Läs ansökan

Uppföljning av tekniska åtgärder för att begränsa konsekvenserna av anlagda bränder i skolbyggnader

Lunds Tekniska Högskola
Margaret McNamee
Läs ansökan

Utrymningshissar – vidareutveckling av informationssystem
Brandskyddslaget
Axel Mossberg
Läs ansökan

Crowd safety: prototyping for the future
Lunds Tekniska Högskola
Daniel Nilsson
Läs ansökan

Simulering av brand i Virtual Reality
Lunds Tekniska Högskola
Patrick van Hees
Läs ansökan

Bostadsbränder och äldre personer - tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade
Karlstads Universitet
Finn Nilsson
Läs ansökan

3. Brandskydd i byggnadsverk

Holistic Approach for fire safety requirements and design of façade systems (HOLIFAS)
LTH och Briab,
Patrick van Hees
Läs ansökan

PRISME 2 - Validering och användning av brandprovningar vid underventilerade förhållanden
LTH
Patrick van Hees
Läs ansökan

4. Brandskydd i transportmedel

Just nu finns det inga pågående projekt under detta område.

5. Aktiva brandskyddssystem

Just nu finns det inga pågående projekt under detta område.

6. Brandskydd och risker i industriell verksamhet

SEBRA - Systeminriktat Erfarenhetsarbete för industriell Brandsäkerhet
Läs ansökan

Brandbeteende och risk för uppkomst av brand i utrymmen skyddade med permanent reducering av syrhalten
LTH
Patrick van Hees
Läs ansökan

7. Brand och miljö

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material
Luleå Tekniska Högskolan
Anna-Carin Larsson
Läs ansökan

Miljöpåverkan från brand i byggnad
RISE
Francine Amon
Läs ansökan

Brandsäker inredning i ett cirkulärt och hållbart perspektiv
RISE
Karolina Storesund
Läs ansökan