/ Forskningsprojekt / Bostadsbränder - Resultatseminarium

Bränder i bostadsmiljö

2013 satsade MSB 23 miljoner till forskning om bostadsbränder – Nu ser vi resultaten

       Ladda ner den populärvetenskapliga beskrivningen av resultatet här.
     

 

Här kan du ladda ner presentationerna från resultatseminariet den 17 oktober

Brandforsk initierade en förstudie som redovisades 2010 och i den stod det klart att kunskapsnivån om bostadsbränder är för låg. Framför allt saknades det information om och analys av vilka individer det är som drabbas och vilka beteenden som orsakar bränder där människor skadas eller omkommer. 

Årligen inträffar uppskattningsvis 24 000 bränder i bostäder i Sverige och den kommunala räddningstjänsten larmas till drygt 6 000 av dessa. Antalet omkomna har inte förändrats nämnvärt de senaste tjugo åren trots insatser som brandvarnare, brandsläckare och informationskampanjer. Den Nationella strategin har som mål att minska antalet omkomna och skadade i bränder samt att öka brandskyddet i bostäder och öka kunskapen om hur man ska agera vid en brand.

2013 satsade MSB 23 miljoner för de kommande fem åren på att ta fram ny kunskap om varför det brinner i bostäder. Nu ser vi resultaten från forskningssatsningen.

Läs mer på MSB:s hemsida