/ Forskningsprojekt / Anlagd brand / Resultat / Tekniska Delprojekt

Publikationer från tekniska delprojekt

 • Tekniska system för att förhindra och förebygga anlagd brand - slutrapport,
  Nils Johansson, Patrick van Hees, Margaret Simonson McNamee, Michael Strömgren, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.
  Läs rapport /Läs infoblad / Read summary
 • Anlagd brand Analys av kostnader och nyttor med tekniska system,
  Nils Johansson, Michael Strömgren, Patrick van Hees, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.
  Läs rapport 
 • A Cost-Benefit Analysis of Fire Protection Systems Designed to Protect against Exterior Arson Fires in Schools, Nils Johansson, Patrick van Hees, Margaret Simonson McNamee, Margaret et al, Lunds Universitet.
  Läs artikel
 • Inventering av tekniska system i skolor,
  Nils Johansson, Lunds Universitet; Lars-Gunnar Klason, SP
  Läs rapport
 • Fyrverkeripjäser som antändningskälla vid bränder,
  Lars-Gunnar Klason, SP; Nils Johansson, Lunds Universitet
  Läs rapport
   
 • Dimensionerande brand: anlagda skolbränder,
  Lars-Gunnar Klason, Petra Andersson, SP; Nils Johansson, Lunds Universitet
  Läs rapport

 • Fallstudier - Vilka tekniska faktorer spelar en roll vid anlagd brand i skolor?,
  Patrick van Hees, Nils Johansson, Lunds Tekniska Högskola
  Läs rapport /Läs infoblad / Read summary
   
 • Brandstatistik, vad vet vi om anlagd brand?,
  Per Blomqvist, Henrik Johansson, SP
  Läs rapport / Läs infoblad

 • Projektering av brandskydd i skolbyggnader.
  Rapport och folder, baserad på resultaten från anlagd brand projektet, framtagen på uppdrag av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, dessa vänder sig till artitekter, entreprenörer och även brandprojektörer.
  Författare: Nils Johansson

  Läs rapport
  Rapporten är en mer detaljerad och fördjupad beskrivning av olika tekniska brandskyddslösningar samt en överblick av krav i lagar och regler.

  Läs folder
  I folder ges råd om hur brandskyddet i skolor som är utsatta för anlgad brand kan förstärkas samt viktiga saker att tänka på vid projektering.

  Rapporten och foldern går att beställa i tryck form på SBUF:s hemsida, klicka här för att beställa!