/ Forskningsprojekt / Anlagd brand / Resultat / Examensarbete Anlagd brand

Examensarbete inom projektet

  • Studie av sambandet mellan räddningstjänstens förebyggande insatser och antalet anlagda skolbränder, Malin Pettersson, Johan Szymanski, Lunds Tekniska Högskola
    Läs rapport / Läs infoblad

  • Analys av olycksutredningsmetoder tillämpade på anlagda bränder i skolor, Simon Espenrud, Joel Johansson, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.
    Läs rapport

  • Att mäta effekter av åtgärder mot anlagd brand i skola - Ett underlag för kostnads- nyttoanalys,Lotta Gustavsson, Johan Lindbom, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.
    Läs rapport