/ Forskningsprojekt / Anlagd brand / Styrgruppen

Styrgruppens medlemmar

Följande personer ingick i Anlagd brand-projektets styrgrupp:

Per-Erik Ebbeståhl

Malmö Stad

Mats Ekbäck

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Annika Forsgren

Försäkrings AB Göta Lejon

Hanne Berg

Gjensidige Forsikring

Rune Herrgård

Svenska Kommun Försäkrings AB

Annika Larsson

Malmö Stad

Katarina Olsson

Försäkrings AB Göta Lejon

Patrik Perbeck

MSB

Björn Ryd

Svenska Kommun Försäkrings AB

Bengt Källmark

FSF AB

Anna Sandström

Dalarnas Försäkringsbolag, Länsförsäkringar

Leif Skoglöf

Trygg-Hansa

Stefan Thorstensson

St Erik Försäkring AB