/ Forskning / BRANNSIKKERHET - Norsk storsatsning på Brandforskning

BRANNSIKKERHET - Norsk storsatsning på Brandforskning

Baserat på en donation från Gjensidigestiftelsen och motfinansiering av Norska staten, lanseras en ny stor satsning på Brandforskning i Norge. Satsningen, som totalt uppgår till 70 – 85 miljoner NOK över en femårsperiod, administreras av Norges forskningsråd.

Avsikten med BRANNSIKKERHET är att bygga upp en eller flera tvärfackliga forsknings- och innovationsmiljöer/centrum.  Målbilden är att bidra till ett mer effektivt och kunskapsbaserat brandsäkerhetsarbete. Utlysningstexten har nyligen lagt ut på Forskningsrådets hemsida. Där finns även det underliggande Rammedokumentet som ger mer detalj om målbild, inriktning och process

Även om endast norska forskningsutförare kan söka ger satsningen på sikt goda möjligheter för ett utvidgat skandinaviskt eller nordiskt samarbete inom brandforskningen. Sverige har representation i styrgruppen via Erna Danielsson, professor vid Mittuniversitet, samt genom Brandforsks kanslichef, Thomas Gell, som fått hedersuppdraget att vara ordförande.