/ Skyfall och Brand

Seminarium om Datadriven prevention - Skyfall och Brand

Hur kan sammanhållen hantering och analys av skadedata bidra till bättre skadeprevention och minskade kostnader?

Här kan du ladda ner presentationerna från seminariet den 11 november.

Introduktion

Lars Nyberg, KaU

Ladda ner presentation

 

Datadriven prevention

Övergripande beskrivning av dagens läge när det gäller tillgång till skadedata, hur de används i dag, vilka problemen är och vad man skulle kunna vinna på att dela och standardisera skadedata.
Thomas Gell/Anders Bergqvist/Jesper Boqvist, Brandskyddsföreningen, RVR

Ladda ner presentationen

 

Tillgång till och användning av skadedata

Försäkringsdatas betydelse och problem,
Staffan Moberg, Svensk Försäkring.

Ladda ner presentationen

 

Analys- och databehov ur ett myndighetsperspektiv,
Anders Jonsson, MSB.

Ladda ner presentationen

 

Händelse- och insatsdata. Hur kan vi nyttja informationen i framtiden? Oscar Sigtryggsson, SOS Alarm.

Ladda ner presentationen

 

Skyfall i praktiken – regnovädret i Åsa den 16 augusti 2019,
Lars Magnusson, RVR.

Ladda ner presentationen

 

Analys av skadedata, olika verktyg
Katastrofmodellering inom SPLASH-projektet. Inriktning mot försäkringsbranschen,
Jan Haas, KaU och Daniel Knös, Guy Carpenter.
Ladda ner presentationen

 

Katastrofmodellering inom HAZUS. Inriktning mot samhällets katastrofberedskap,
Tonje Grahn, KaU

Ladda ner presentationen

 

Behovet av data i kostnads-nyttoanalyser,
Björn Sund, MSB.

Ladda ner presentationen

 

Användning och hantering av skadedata, nordisk utblick
Deling og sammenstilling av data om naturhendelser i Norge,
Julie Stuestøl, DSB.

Ladda ner presentationen

 

Delning och användning av försäkringsdata för skyfallsskador i Danmark, Helena Römmelmann, KaU.

Ladda ner presentationen