/ Om oss / Brandforsks årsstämma 2018

Brandforsks årsstämma 2018

Medlemmarna i Brandforsk hade sin ordinarie årsstämma tisdag den 8:e maj 2018.

Förutom årsstämman presenterades resultat från intressanta projekt som avslutades under 2017.

Brandstopp i byggnadskonstruktioner
Alar Just, RISE
Bristande brandteknisk funktion hos byggnadstekniska detaljlösningar är ofta en starkt bidragande orsak till brandspridning. Flera incidenter de senaste åren visar tydligt att byggsystem med hålrum kan ha stor inverkan på brandförloppet och medföra stora egendomsskador i alla typer av byggnader.

Ladda ner presentationen

     

Brandskydd i flervånings trähus
Daniel Brandon, RISE

Projektets syfte har varit att ta fram kunskap och information om egendomsskydd vid brand i flervånings trähus som ska komplettera den befintliga kunskapen om brandteknisk dimensionering som är huvudmålet i nationell byggnadslagstiftning. De främsta resultaten från projektet är riktlinjer för att begränsa egendomskakor vid brand i flervånings träbyggnader och strategier för brandsläckning i träbyggnader.

Ladda ner presentationen

   

Gröna Tak - Ur en brandteknisk synvinkel
Axel Mossberg /Brandskyddslaget

Gröna taktäckningsalternativ är något som ökat i popularitet inom byggbranschen under de senaste åren och efterfrågan på gröna tak är ständigt växande. De gröna taken innebär flera fördelar ur miljösynpunkt och ger därför höga poäng i de flesta miljöklassningssystem som många byggprojekt numera använder sig av. Ur brandskyddssynpunkt innebär däremot gröna tak i många fall en problematik, då många önskvärda typer inte uppfyller kraven i den testmetod som anges enligt Boverkets Byggregler. Om ett tak inte uppfyller de förenklade kraven så kan så kallad analytisk dimensionering tillämpas för att visa att brandskyddet ändå uppfyller den kravnivå som anges i byggreglernas funktionskrav. För att kunna utföra en sådan dimensionering behövs dock viss kunskap om materialet och dess egenskaper vid brand.

Ladda ner presentationen

     

Ladda ner Brandforsks stadgar här!

Ladda ner protokollet från Brandforsks årsstämma 2017