/ Forskning / Seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd

Seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd!

Den 15 december 2017 arrangerades ett seminarium om kvaliteten i Sveriges brandskydd. Stort fokus låg på fasader och material lika de som förekom i Grenfell Tower, men även kvalitetssäkring i generellt perspektiv behandlades. Den nordiska standarden ska snart ut på remiss.

Här kan du ladda ner presentationerna och film från seminariet.

Ladda ner filmen här! OBS! Filmen kommer inom kort.

Seminariet arrangerades i samarbete mellan Brandskyddsföreningen, Brandforsk, Briab och BIV (Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap).

För mer information, kontakta Mattias Delin, mattias.delin@brandskyddsforeningen.se