/ Forskning / Om Brandforsk / Brandforsks stödorgansationer

Brandforsks stödorganisationer 2019

För mer information om respektive organisation, klicka på namnet så länkas du vidare till deras hemsida:

Boverket

Brandskyddsföreningen

BRA, Sveriges brandkonsultförening

Brandkåren Attunda

Brandskyddslaget AB

Briab

Dina försäkring

Folksam

Fortifikationsverket

Försäkrings AB Göta Lejon

Halmstad Räddningstjänst

If Skadeförsäkring

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund

Kiruna Räddningstjänst

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Kristianstads Räddningstjänst

Lantmännen

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap

NBSG, Nationella Brandsäkerhetsgruppen

Nerikes Brandkår

NCC Försäkrings AB

RISE Research Instiutes of Sweden AB

Räddningstjänsten Boden

Räddningstjänsten Gällivare

Räddningstjänsten Kalix

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen

Räddningstjänsten Luleå

Räddningstjänsten Medelpad

Räddningstjänsten Skinnskatteberg

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Östra Götaland

Räddsam F, Räddningstjänsterna i Jönköpings län

Räddningstjänsten Oskarshamn

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

Sandvik

Scania CV AB

Sirius International Insurance

Sparia Försäkringsbolag

Stockholms Stads Brandförsäkringskontor

S:t Erik Försäkrings AB

Storstockholms Brandförsvar

Södertörns brandförsvarsförbund

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Södra Älvborgs räddningstjänstförbund

Trafikverket

Trygg-Hansa

Uppsala brandförsvar

Värends Räddningstjäst

Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Örnsköldsviks Räddningstjänst

Östra Skaraborg Räddningstjänst