/ Forskning / Nytt centrum för forskning om Brandsäkerhet

Nytt centrum för forskning om Brandsäkerhet

Det Norska Forskningsrådet har tilldelat 30 miljoner NoK för uppbyggnad av ett forsknings- och innovationscentrum för brandsäkerhet i Trondheim. Centrumet - "Fire Research and Innovation Centre (FRIC)" leds av RISE Fire Research.

Satsningen grundas i en del av den gåva – ”Det store Brannlöftet” – som Gjensidigestiftelsen gav för att förbättra norsk brandsäkerhet. Den norska staten har tillskjutit medel, så utöver de 30 miljoner som ges till FRIC kommer ytterligare 17 miljoner NoK att utlysas inom kort.

Läs mer här!