/ Studiernas uppläggning

Studiernas uppläggning

Forskarskolans inriktning karaktäriseras av att vara praktiknära, där exempelvis inriktningen på den enskilde doktorandens forskningsprojekt vägleds av en strävan att forska om relevanta praktiska problemställningar som kan generera en förbättrad praktik.

Under studietiden, som sker på 1/2-tid och tar preliminärt fyra år, är man antagen vid ett av de lärosäten som ingår i forskarskolan (se nedan) och som för den enskilde doktoranden har relevant inriktning och handledningskompetens.

Eftersom kommundoktoranden har kvar sin anställning, bibehåller man också sin lön under studietiden. Utbildningen kommer således att ske inom ramen för en forskarskola, där studierna huvudsakligen kommer att bedrivas på distans. Deltagande i kursverksamhet och handledning förutsätter emellertid tidvis fysisk närvaro vid något eller några av de ingående lärosätena.