/ Vilka kan söka?

Vilka kan söka?

1. Enskilda personer från olika yrkesgrupper inom den kommunala räddningstjänsten rekommenderas att lämna in en intresseanmälan. De personer som vi vänder oss till begränsas inte enbart, men självfallet också, till personer med brandteknisk kompetens eller personer inom ingenjörsyrket, utan kan också utgöras av andra yrkesgrupper så länge kompetensutvecklingen stödjer räddningstjänstens verksamhetsområden.

I princip krävs att man uppfyller kraven på grundläggande behörighet för forskarstudier för att bli antagen (se nedan), men det finns möjlighet till undantag om den sökande på annat sätt kan visa sin studielämplighet, praktiska erfarenhet eller liknande.

2. Också en enskild organisation får lämna in en intresseanmälan att delta i forskarskolan, även om man i nuläget inte har någon specifik person att erbjuda dessa studier, exempelvis befinna sig i situationen att i samband med en förestående rekrytering, kunna erbjuda en person möjligheten att bedriva forskarstudier på halvtid.