/ Intresseanmälan och antagning

Intresseanmälan och antagning

Intresseanmälan sker via vår anmälningsportal, se länk nederst på denna sida.

Innehållet i anmälan är:

1. Intresseanmälan för en enskild person skall bestå av:

  • Ett kortfattat brev om din bakgrund, varför du är intresserad av doktorandstudierna och liknande.

  • Vilket är ditt preliminära problemområde/frågeställning för forskarstudierna?

  • Meritförteckning/CV (med vidimerade kopior av betyg och intyg, och en redogörelse för praktiska erfarenheter och anställningar av betydelse).

  • Uppsatser/examensarbeten och eventuellt andra publikationer

  • Ett av nuvarande arbetsgivare/chefs undertecknat rekommendationsbrev (med information om att arbetsgivaren tillstyrker att studierna bedrivs på arbetstid)

2. Av intresseanmälan från en enskild organisation skall framgå:

  • Vilken är organisationen?

  • En kortfattad redogörelse för hur ”rekryteringsarbetet” kommer att se ut vad gäller att få någon enskild person att kunna blir doktorand i forskarskolan

  • Att organisationen påtar sig ansvaret, att under fyra år på halvtid, låta en person genomgå denna forskarutbildning.