/ Behörighet och bedömningsgrunder

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörighet att antas till forskarskolan är den som uppfyller dels villkoren för s k grundläggande behörighet, dels villkoren för s k särskild behörighet i det respektive ämne/lärosäte där man blir antagen. Den sökande skall också ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen (exempelvis förmågan att uttrycka sig i skrift).

Antagning kommer således att ske efter individuell prövning av behörighet och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.