/ Brandforsks Forskningsdirektör

Brandforsks Forskningsdirektör

Den 1 februari tillträder Mattias Delin som forskningsdirektör i Insamlingsstiftelsen Brandforsk.

Mattias_Delin.jpg

Thomas Gell kommer att kvarstå som kanslichef i Styrelsen för svensk brandforskning till dess Insamlingsstiftelsen Brandforsk tar över verksamheten vid kommande halvårsskifte.

Under 2018 stiftades Insamlingsstiftelsen Brandforsk. Insamlingsstiftelsen ersätter den nuvarande föreningen Styrelsen för svensk brandforskning vid halvårsskiftet 2019.