/ Objektregistret / Endast Epost-aviseringar

Objektregistret går över till endast Epost-aviseringar

Pga en systemomläggning kommer Objektregistret att från den 15 April 2021 att börja kommunicera helt via epost. Detta påverkar alla objekt som tidigare haft postal avisering.

Varför gör vi detta?
Som ett led i att kunna vidareutveckla Elektriska nämnden och dess it-stöd ser vi det som en nödvändighet att enhetliggöra, digitalisera och effektivisera kommunikationen med våra huvudintressenter.

Hur påverkas min organisation och våra objekt i systemet?

 • Dom objekt som tidigare haft postala aviseringar kommer från den 15 April att aviseras via epost.
 • Dom objekt som den 15 April saknar epostmottagare kommer automatiskt tilldelas epostadress för senast inloggade användare hos försäkringstagaren som äger dom aktuella objekten.
 • Fram till 15 April har man chansen att själv styra vilken/vilka epostmottagare som ska aviseras. Detta gör man genom att:
  • logga in i Objektregistret
  • gå in under fliken Sökning
  • filtrera fram objekt som har Postal avisering (kryssruta)
  • sortera på kolumnen Aviseringsmottagare (för att se var epostmottagare saknas)
  • klicka sig in på vart och ett av dessa via kolumn ObjektId och
  • byta aviseringsmetod från Vanlig post till E-post och fylla i aviseringsmottagare (max 3)

Det som beskrivs ovan har både försäkringsgivare och försäkringstagare möjlighet att göra innan den 15 April.