/ Informationsmaterial / Coronaviruset: information gällande elrevisionsbesiktningar

Coronaviruset: information gällande elrevisionsbesiktningar

Med anledning av covid-19 vill vi här ge information om hur det påverkar utförande och hantering av elrevisionsbesiktningar.

Bakgrund

På grund av myndigheters, enskilda organisationer och företags beslut kommer utförandet av elrevisionsbesiktningar att påverkas. Exempelvis är tillträde till vårdanläggningar kraftigt begränsat vilket påverkar både genomförande av besiktning och åtgärdande av anmärkningar. Generellt tillåter tidsintervallen för besiktning och åtgärder relativt stor flexibilitet men vi ser trots det att problem kan uppstå.

Generellt

Vi rekommenderar besiktningsingenjörer och försäkringstagare att aktivt se över planeringen av besiktningar. Ser du att besiktning inte kommer att kunna genomföras finns möjligheter till förlängning av besiktningsintervall eller tid för åtgärdande av anmärkningar enligt EN’s anvisningar.

Hur ska jag agera?

Försäkringstagare

  • Om inte besiktning kan genomföras i tid ansöker du om förlängd besiktningsperiod i objektregistret. Ange skäl till önskad förlängning och hur lång tid som önskas.
  • Om det inte finns möjlighet att åtgärda anmärkningar kan förlängd åtgärdsperiod beviljas med upp till 12 veckor för anmärkningar kategori 3 och 4. Ansökan för det görs i objektregistret.
  • Anmärkningar av kategori 2 och 7 innebär förhöjd risk, kontakta ditt försäkringsbolag om du inte har möjlighet åtgärda dessa i tid.

Besiktningsingenjör

  • Kontrollera alltid med din uppdragsgivare om särskilda restriktioner innan du påbörjar en besiktning.
  • Om ändring i planeringen av uppdrag gör att du i objektregistret spärras kontakta Brandskyddsföreningens kundsupport.

Försäkringsbolag

  • Covid-19 och dess efterverkningar kommer leda till att besiktningar och åtgärder inte kan utföras i tid. Vi rekommenderar att ni vid hantering av ansökan om undantag, förlängd besiktningsperiod med mera gör en riskbedömning och beaktar exempelvis försäkringstagarens egenkontroll och tillsynsarbete.

För ytterligare information kontakta Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd:

Telefon: 08-588 474 40 (kundsupport)
Epost: besiktning@brandskyddsforeningen.se

Björn Viggeborn
Brandskyddsföreningen Elektriska Nämnden

 

Information uppdaterad: 2022-01-19