(utgående) E-norm SBF 127 Regler för brandskydd på arbetsfordon och -maskiner

Det ställs allt högre miljökrav på dagens maskiner vad avser utsläpp och buller. Detta skapar nya utmaningar i brandskyddsarbetet.

Vilka maskiner ska vara sprinklade? Hur ska ett sprinklersystem vara utformat? Vilken övrig brandskyddsutrustning krävs? Regelverket används bland annat av försäkringsbolagen som villkor för tecknande av brandförsäkring.

Abonnemangspriset gäller per år och användare.

Utgåva: Mars 2019

I april 2017 ersatte SBF 127:16 de tidigare versionerna SBF 127:14 och SBF 127:15.

Tidigare versioner ingår i abonnemanget.

Mer information om produkten